יום שלישי, 19 באוקטובר 2010

A Brief History of Lapel Pins


The earliest lapel pins were made as adornment, rather than statements and are difficult to distinguish from pins or brooches. Lapel pins, however, are typically smaller in size than decorative pins and brooches, usually measuring no higher than one inch.

During the American Civil War, lapel pins were introduced to the armed forces. They were worn by a soldier to distinguish which unit he was fighting in, and to encourage a sense of loyalty and camaraderie within the unit.

But by World War I, the significance of the lapel pin had changed. Instead of being given to all soldiers as a way to differentiate units, lapel pins were awarded to select individuals to distinguish them for exemplary service in the field. Using lapel pins as an award for service is still a common practice in all branches of the armed forces today.

Inspired by their military use, politicians and patriotic citizens started wearing pins to show support for their country. Wearing patriotic lapel pins is a global tradition that extends from the United States to China to Russia.

Later, other groups began using lapel pins. Civic organizations, religious groups, fraternities and sororities, for example, often wear membership pins to their meetings and events. Lapel pins are also used by schools, sports teams, charities, and businesses to promote loyalty and rapport. Colored ribbon lapel pins are also a popular way to raise awareness for causes like breast cancer, child abuse and domestic violence.


Una breve historia de pines de solapaLos pines de solapa primeros se hicieron como adorno, en lugar de los estados y son difíciles de distinguir de los pernos o broches. pernos de la solapa, sin embargo, suelen ser de menor tamaño que los pernos decorativos y broches, por lo general no se mide pulgadas más alto que uno.


Durante la Guerra Civil Americana, insignias de solapa se introdujeron a las fuerzas armadas. Ellos fueron usados por un soldado de distinguir qué unidad se estaba peleando en, y para fomentar un sentido de lealtad y camaradería dentro de la unidad.


Pero la Primera Guerra Mundial, la importancia de la insignia de solapa había cambiado. En lugar de ser dado a todos los soldados como una forma de diferenciar las unidades, insignias de solapa se otorgaron para seleccionar las personas para distinguirlos de servicio ejemplar en el campo. Con los pernos de la solapa como un premio para el servicio sigue siendo una práctica común en todas las ramas de las fuerzas armadas de hoy.


ciudadanos Inspirado por su uso militar, los políticos y patriotas comenzaron a usar alfileres para mostrar su apoyo a su país. El uso de pines de solapa patriótica es una tradición mundial que se extiende desde los Estados Unidos a China a Rusia.


Más tarde, otros grupos comenzaron a usar insignias de solapa. Las organizaciones cívicas, grupos religiosos, cofradías y hermandades, por ejemplo, suelen llevar alfileres miembros a sus reuniones y eventos. pernos de la solapa también son utilizados por las escuelas, equipos deportivos, organizaciones benéficas y empresas para promover la lealtad y simpatía. alfileres de colores de la cinta de solapa también son una manera popular de crear conciencia sobre causas como el cáncer de mama, el abuso infantil y violencia doméstica.

 
היסטוריה קצרה של סיכות דשרות קשה להבחין בין סיכות או                קיצור
בדרך כלל קטנים יותר מאשר סיכות סיכות דקורטיביות, על פי רוב גודלן אינץ' אחד.
במהלך מלחמת האזרחים האמריקאית, סיכות דש הוכנסו לכוחות המזוינים. הם היו ענדו אותם כדי להבחין בין היחידות השונות, וגם כדי לעודד תחושה של נאמנות ושל רעות בתוך היחידה.

במהלך מלחמת העולם הראשונה, השתנתהההמשמעות של סיכות דש. במקום לשמש כסימון החיילים לפי היחידות, סיכות דש הוענקו ל חיילים יחידים עבור שירות למופת. סיכות דש עדיין משמשים כאות עבור שירות והמנהג נהיה נפוץ בכל ענפי הכוחות המזוינים.

בהשראת השימוש צבאי התקבלו הסיכות גם בקרב האזרחים: פוליטיקאים פטריוטים התחילו לנעוד סיכות כדי להראות תמיכה בארצם. סיכות דש הפטריוטית הפכו למסורת עולמית המשתרעת מארצות הברית ועד לסין ולרוסיה.

מאוחר יותר, קבוצות אחרות התחילו להשתמש בסיכות דש. ארגונים אזרחיים, קבוצות דתיות, אגודות סטודנטים
, למשל, לעיתים קרובות משתמשים בסיכות כסמל לחברות בפגישות שלהם ובאירועים. סיכות דש משמשים גם לבתי ספר, לקבוצות ספורט, לארגוני צדקה, ולעסקים כדי לעורר נאמנות וקרבה. סיכות דש בסרט צבעוני הן גם דרך פופולרית להעלות את המודעות של גורמים שונים כמו ההזדהות עם חולי סרטן שד, התעוררות לבעית ההתעללות בילדים ואלימות במשפחה.